Algemene voorwaarden

BonneBonne
's-Gravendijckseweg 35E
2201 CZ Noordwijk ZH
Nederland
KVK Rijnland: 82748853
VAT no: NL862589769B01
Email: [email protected]

Artikel 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen BonneBonne en deklant. BonneBonne heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. De meest recente algemene voorwaarden vindt u op deze pagina. Door het plaatsen van een bestelling op onze website accepteert de klant de algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

Artikel 2. Prijzen en aanbiedingen

 • Items zijn geprijsd in euro's, inclusief BTW.
 • Verzendkosten zijn niet inbegrepen in deze prijzen. Het bedrag van de bezorgkosten wordt bij het afrekenen afgesloten. De verzendkosten zijn een standaardbedrag, dat bestaat uit  verpakking, verzending en handling.
 • Voor leveringen buiten Nederland wordt de verzending van de bestelling aan de koper in rekening gebracht, ongeacht de grootte van de bestelling.
 • BonneBonne  is gerechtigd prijzen en andere voorwaarden te wijzigen alvorens de verkoop wordt gesloten.
 • Aanbiedingen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt en voor de opgegeven duur.
 • Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
 • Kortingen op promoties zijn alleen van toepassing als de betaling binnen 5 werkdagen na het einde van de promotie is ontvangen. Als dit niet het geval is, vervalt de actiekorting.
 • Bij gebruik van een kortingsbon of kortingscode dient dit altijd voor het afrekenen ingevoerd te worden. Er worden achteraf geen kortingen verrekend.
 • Promotiecodes worden alleen geaccepteerd als ze worden gebruikt bij het bestellen van de artikelen en zoals beschreven in de  promotie. Promotiecodes zijn alleen geldig voor de opgegeven producten in de promotie en kunnen niet worden gebruikt voor andere items!
 • Bij het retourneren van een promotieproduct vervalt de actiekorting en worden eventuele niet geretourneerde (gratis) artikelen in rekening gebracht tegen de  normale verkoopprijs.
 • BonneBonne is niet aansprakelijk voor de gevolgen van druk- of zetfouten en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Onjuiste prijsinformatie is niet juridisch bindend.
 • Informatie, afbeeldingen e.d. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk vermeld. Eventuele wijzigingen komen niet in aanmerking voor schadevergoeding en/of ontbinding van de verkoop.

Artikel 3. Betaling

 • Betaling kan worden gedaan op een van de manieren die worden aangegeven tijdens het  afrekenproces. Op uw bestelling zijn betalings- en bestelvoorwaarden van toepassing. Bij betaling per bankoverschrijving of giro wordt de datum van creditering op de bankrekening van BonneBonne als de datum van betaling beschouwd.
 • De bestelling wordt verzonden zodra de betaling volledig is ontvangen.
 • Als de betaling niet binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling is ontvangen, zal de bestelling worden geannuleerd.
 • Voor bepaalde betaalmogelijkheden kunnen transactiekosten in rekening worden gebracht. Deze transactiekosten worden getoond bij het afrekenen.

 Artikel 4. Levering

 • Wij leveren de artikelen via een van de toonaangevende bezorgbedrijven onder voorbehoud van beschikbaarheid. Items (indien beschikbaar) worden verzonden na ontvangst van de betaling.
 • Eventuele verzendkosten worden duidelijk vermeld in de orderbevestiging.
 • Controleer bij levering van de bestellingr onmiddellijk of wat u heeft  ontvangen overeenkomt met de orderbevestiging. Controleer ook of het product compleet en onbeschadigd is.
 • Levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres tijdens het afrekenen.
 • BonneBonne is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden indien de bestelling wordt afgeleverd op een door de klant opgegeven onjuist adres.
 • BonneBonne is niet aansprakelijk voor de onjuiste bezorging door een postbezorger.
 • Voor leveringen in het buitenland kunnen bijzondere voorwaarden gelden.
 • BonneBonne heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. Na ontvangst van de betaling worden bestelde artikelen meestal binnen 2 werkdagen verzonden. Genoemde levertijden zijn indicatief en zijn geen deadline. In geval van levering heeft de klant geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden. De uiteindelijke levertijd is 30 dagen. Overschrijding van deleveringstermijn van 30 dagen geeft u het recht om de bestelling te annuleren. Een vertraging in de levering wordt onmiddellijk gemeld. Indien de koper de bestelling wenst te annuleren, wordt de koopprijs zo spoedig mogelijk  en  binnen 30 dagen terugbetaald.
 • Indien een product door een klant wordt besteld en tijdelijk niet op voorraad is, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld wanneer het product beschikbaar komt.
 • Vertragingen worden per e-mail aan de klant gemeld.

Artikel 5. Weigering van bestellingen

Een verkoopovereenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door  BonneBonne. BonneBonne is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij anders aangegeven. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BonneBonne dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

BonneBonne blijft eigenaar van geleverde producten totdat de koopprijs is voldaan. Het risico met betrekking tot het gebruik van producten gaat over op het moment dat de producten worden aangeboden op het door de klant opgegeven afleveradres. Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, zijn de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant.

Artikel 7. Afkoelingsperiode

Alle artikelen die u bij www.bonnebonne.com heeft gekocht, kunnen zonder reden en binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen worden geretourneerd. De aankoop van artikelen is pas  definitief na deze 14 dagen. Indien de klant de bestelling wenst te annuleren/retourneren, dient de klant dit schriftelijk per e-mail aan info@bonnebonne.com kenbaar te maken. De klant dient het product onmiddellijk aan BonneBonne te retourneren. De kosten voor het retourneren van producten zijn voor rekening van de klant. Producten met 50% korting of meer kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Retourzendingen met te weinig of geen gefrankeerde verzendkosten worden niet geaccepteerd. Het product kan alleen geretourneerd worden als het in de originele, onbeschadigde verpakking zit. Het product is in originele staat, ongedragen/ongebruikt, niet gewassen en onbeschadigd. Originale tags, labels en hangers worden niet verwijderd. De originele gebruiksaanwijzing moet aanwezig zijn in de onbeschadigde verpakking. BonneBonne behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een deel van het reeds betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het product al door de klant is gebruikt of beschadigd is. Datum van de frankering is definitief. Retourzendingen, die buiten de retourperiode worden verzonden (te laat) worden niet gecrediteerd en worden automatisch eigendom van BonneBonne. Wij vergoeden de aankoopkosten binnen 30 werkdagen na ontvangst van de artikelen. Het Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 8. Ruilen / Retourneren

Is omruilen of retourneren mogelijk? Ja, maar let op dit kan alleen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling en onder bepaalde voorwaarden.

Er kan niet worden geruild/geretourneerd worden indien:

 • retourzendingen niet binnen 14 dagen na ontvangst zijn aangemeld per email en/of niet direct zijn verstuurd.
 • Het artikel gebruikt of gewassen is.
 • Uzelf heeft getracht een gebrek te herstellen.
 • U de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
 • De originele labels zijn verwijderd, of gebruiksaanwijzingen ontbreken.
 • De sticker op het glas van een zonnebril ontbreekt.
 • De verpakking ontbreekt of kapot is (plak ook geen plakband of stickers op verpakkingen van producten).
 • Indien een verpakking beschadigd is, kan Koolsun er voor kiezen het product deels te vergoeden

Procedure van retourneren:

 • Stuur een e-mail naar [email protected] onder vermelding van het factuurnummer, vermeld welk artikel u retour wilt sturen.
 • Verpak retourartikelen in een omdoos of verpakking om beschadiging tijdens transport tegen te gaan.
 • Voeg een briefje met uw adres, naam en factuurnummer of een kopie van de factuur (met daarbij uw gegevens) bij de zending en vermeld ook uw bankgegevens waarmee u betaald heeft.
 • Graag willen wij ook de reden van retourneren weten (niet verplicht).
 • De consument draagt het risico voor de retourzending.
 • Onvoldoende of niet gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd en zullen dus naar u retour gestuurd worden.
 • Retourzendingen, welke buiten de retourtermijn van 14 dagen (dus te laat) verzonden worden (datum poststempel is bindend), zullen niet worden gecrediteerd en worden automatisch eigendom van BonneBonne.
 • De door u gemaakte portokosten voor het terug sturen bij retourneren worden niet door ons vergoed.Zodra wij uw retourzending in goede staat hebben ontvangen, zullen wij het verschuldige bedrag zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) terug storten op uw bankrekening.
 • Betaaltransactiekosten gemaakt bij de bestelling worden niet gerestitueerd!

Procedure van omruilen:

Heeft u iets besteld en wilt u dit ruilen in plaats van retourneren, dan kan dit ook. Het retour sturen komt dan voor uw rekening, en wij sturen de ruilzending dan op onze kosten naar u op. Voor omruilen gelden de volgende regels:

 • Stuur een e-mail naar [email protected] onder vermelding van het factuurnummer, vermeld welk artikel u wilt ruilen en wat u ervoor in de plaats wilt (dan kunnen wij dit voor uw reserveren)
 • Verpak retourartikelen in een omdoos of verpakking om beschadiging tijdens transport tegen te gaan.
 • Voeg een briefje met uw adres, naam en factuurnummer of een kopie van de factuur, vermeld aub wat u wilt ruilen.
 • Onvoldoende of niet gefrankeerde zendingen worden door ons geweigerd en zullen dus naar u retour gestuurd worden.
 • De door u gemaakte portokosten voor het terug sturen bij retourneren worden niet door ons vergoed.
 • Zodra uw pakket ontvangen is, sturen wij kostenloos direct uw nieuwe bestelling op.

Omruilen en extra artikelen bijbestellen

Het is ook mogelijk nog extra artikelen bij te bestellen, zodat deze naar u kunnen worden verzonden samen met uw ruilzending. Als u extra artikelen heeft bijbesteld, sturen wij u een e-mail met hoeveel u dan nog bij moet betalen, zodra de retour/ruilzending en betaling dan binnen zijn, wordt uw nieuwe bestelling opgestuurd.

Ik heb een artikel ontvangen dat defect is, wat moet ik doen?

Stuur ons een email met een omschrijving van het defect en uw factuurnummer en adresgegevens. Als u ook meteen een foto('s) van het defect met de email meestuurt, kunnen wij uw klacht sneller afhandelen. Wacht in ieder geval met het retour sturen, totdat wij u een bericht hebben gestuurd wat te doen.

Voor retourzendingen van buiten de Europese Unie geldt het volgende:

U dient zelf zorg te dragen voor de verzendkosten en exportdocumentatie. De door ons gemaakte kosten om uw retour te importeren worden in mindering gebracht op het door ons terug te betalen bedrag. BTW en eventuele invoerbelastingen die door ons zijn betaald op het moment van verzending, worden niet gerestitueerd. Indien u op het moment van bestellen verzendkosten heeft betaald, worden deze niet gerestitueerd.

Voor retourzendingen van buiten de Europese Unie geldt:
U dient zelf zorg te dragen voor de verzendkosten en exportdocumentatie. Door ons gemaakte kosten om uw retour te importeren worden in mindering gebracht op het door ons terug te storten bedrag. Een deel van de BTW en alle door ons betaalde invoerbelastingen op het moment van verzending worden niet gerestitueerd. Indien u op het moment van bestellen verzendkosten heeft betaald, worden deze niet gerestitueerd.

Artikel 9. Klachten

 • BonneBonne zet zich in om een perfect product te leveren. Als een product niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen naar info@bonnebonne.com.
 • Wij lossen het probleem in overleg met u op om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen. Om uw klacht soepel te laten verlopen, vragen wij u onze instructies op te volgen. De verzendkosten voor het retourneren van een artikel met een klacht zijn in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten worden gecrediteerd indien de klacht wordt aanvaard. Klachten worden binnen 30 dagen na kennisgeving afgehandeld. Indien er vertragingen zijn met afhandeling van uw klacht dan wordt de klant hiervan op de hoogte wordt gesteld.
 • Voldoet de aangeboden oplossing niet aan uw verwachtingen, dan kunt u de gehele bestelling binnen 7 dagen annuleren, zonder extra kosten. Het reeds betaalde bedrag wordt gecrediteerd onder de in artikel 7 omschreven voorwaarden. Deze garantie vervalt indien indien a. uzelf heeft geprobeerd het gebrek te herstellen,  b. u deinstructies en/of instructies niet heeft opgevolgd.

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

Artikel 11. Privacybeleid

 • Persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van BonneBonne om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt BonneBonne de gegevens voor interne marketingdoeleinden zoals het versturen van een nieuwsbrief. BonneBonne gebruikt persoonsgegevens volgens de relevante wetgeving en richtlijnen.
 • BonneBonne verstrekt gegevens aan derden voor de uitvoering van taken in het kader van de werkzaamheden in artikel 4. Privacy is gegarandeerd volgens www.bonnebonne.com/privacy-policy.
 • Als u niet wenst dat BonneBonne uw persoonlijke gegevens opslaat, laat het ons dan schriftelijk weten op info@bonnebonne.com.

Artikel 12. Diversen

 • Indien u BonneBonne schriftelijk een adres geeft, is BonneBonne gerechtigd alle bestellingen naar dat adres te verzenden, tenzij u voor het opsturen van de bestelling BonneBonne schriftelijk op de hoogte stelt van een ander adres waarnaar uw bestellingen moeten worden verzonden.
 • Indien BonneBonne gedurende enige tijd niet van deze voorwaarden afwijkt, laat dat  onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat  BonneBonne deze voorwaarden uitvoert.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met  BonneBonne  in strijd mochten zijn met enige toepasselijke bepaling, zal de bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BonneBonne nieuwe wettelijke voorwaarde.
 • BonneBonne is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 Artikel 13. Toepasselijk recht

Op deze website en deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.  

Foto's en tekst zijn eigendom van BonneBonne en mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming.